ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มดอกไม้พานทอง
ชื่อเกษตรกร นางหอม ศรีแก้ว
ที่อยู่ 246 หมู่ 3 ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทร 098653769
ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตขนมกล้วยฉาบบ้านซ่ง ม.8 ต.กุง
ชื่อเกษตรกร    นางบุญเหลือง ผาสุข
ที่อยู่ 104 หมู่ 8 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทร 0629092089
   
ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนขนมจีน หมู่ที่ 6
ชื่อเกษตรกร นางคำกอง กุนลำโกน
ที่อยู่ 229 หมู่ 6 ต.หนองบัวดง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ
เบอร์โทร 0625178235
ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาร้าทรงเครื่อง(แจ่วบอง)
ชื่อเกษตรกร นางฉวีวรรณ พื้นพันธ์
ที่อยู่  เลขที่ 63 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร 0649516013
 
ชื่อกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรขุนและแม่พันธุ์ หมู่ 8 บ้านโพธิ์
ชื่อเกษตรกร  นางสาวภวันตี ศิริรัตน์
ที่อยู่ เลขที่ 32 หมู่ที่ 8 ถนน ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทร 0969936664
 
   
   
   

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 99041 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน