ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 บทบาทหน้าที่

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 56710 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน