ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ฝ่ายการเงินและบัญชี
 
     

 


   
  นายวสันต์  ระดมเล็ก  
  ปลัดหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
   
  นางฐิติพรรณ  เอ็นดู  
  เสมียนตราอำเภอ  
   
  นางสาวอรอุมา  พัฒพินิจ  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81381 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน