ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 
     

 


   
  นายวสันต์   ระดมเล็ก  
  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
   
  นายวีระพงศ์  คำนึง  
  ปลัดอำเภอ  
   
  นางชิตญาภรณ์   บุตรดี  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81391 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน