ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ฝ่ายความมั่นคง
 
     

 


   
  นายวสันต์   ระดมเล็ก  
  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
   
  นายสวรรค์  วรโพด  
  ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  
 
มญ.สุวรรณนที  รัตนะโสภา   มญ.พิทักษ์  ห้วยจ้นทร์
อส.   อส.
 
มญ. ดำรงศักดิ์  สีดำ   สมาชิกตรี มงคล  พิมทา
อส.   อส.
 
สมาชิก ทศพล  จันทะบาล   นายจักริน  ศรีภูมาตย์
อส.   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลยาเสพติด
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81397 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน