ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-district-ssk.com
 
 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
 
     

 


   
  นายวสันต์  ระดมเล็ก  
  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง  
   
  พันจ่าอากาศตรี ยุทธพงษ์  ทวิชศรี  
  ปลัดอำเภอ  
   
  นายสมชาย  วรรณวงษ์  
  เจ้าหน้าที่ปกครอง  
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 81389 คน ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน