สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-ssk.com
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไ


วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อ.เมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานกิจกรรม “ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง” ตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในทุกวันอังคารของสัปดาห์

ซึ่งวันนี้อำเภอศิลาลาดได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว

 ในการนี้ นายนพนันท์  บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในอำเภอ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวศิลาลาด ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้อำเภอศิลาลาดได้ ร่วมออกบูธจำน่ายสินค้าOTOP ประเภทผ้า เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ของอำเภอศิลาลาด