สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-ssk.com
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 1 บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลา


วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 1 บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา องค์กรเครือข่ายต่างๆ และพุทธศาสนิกชนชาวศิลาลาด รวมแล้วประมาณ 400 คน ร่วมทำกิจกรรมในโครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดทำบุญ พัฒนาจิต ชีวิตมั่นคง ดำรงตนด้วยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศิลาลาด ครั้งที่ 3 เพื่อรักษาประเพณีและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตระดับครอบครัวด้วยการนำหลักธรรมพัฒนาจิตใจ ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย และเพื่อจัดตั้งกองทุนนำปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งมารวบรวมเพื่อช่วยเหลือชาวศิลาลาด ซึ่งกิจกรรมในโครงการมีดังนี้
1. ไหว้พระสวดมนต์ รับศีล รับพร ฟังธรรมเทศนา
2. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
3. บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ทั้งนี้ หลังจากเสร็จกิจกรรมได้รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งจากการใส่บาตรทำบุญของชาวศิลาลาด และเงินปัจจัยหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วคงเหลือสบทบเข้ากองทุนฯ เป็นเงิน จำนวน 5,440 บาท และต่อมา นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการตักบาตรนำไปมอบให้แก่ผู้ยากไร้ในครัวเรือนกลุ่มเปราะบางตามข้อมูล TP MAP และ Thai Qm ของหมู่ที่ 1 บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จำนวน 3 ครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเยี่ยมเยือนสอบถามปัญหาพูดคุยให้กำลังใจ เป็นการสร้างความสุขให้เสมอกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สมกับเป็นอำเภอคุณธรรมต้นแบบ