สินค้าโอทอป
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
  ที่ว่าการอำเภอศิลาลาด อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ :www.silalad-ssk.com
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนพนันท์ บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด ประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างความรอบรู้การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชน ณ วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ


วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น. นายนพนันท์  บุญคล้าย นายอำเภอศิลาลาด ประธานในพิธีเปิดงานโครงการสร้างความรอบรู้การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในชุมชน ณ วัดบ้านเกิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ